แผนธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านณัชชา กรีนวิลล์

โดย ศิริลักษณ์ กิตติกุล

ปี      2551

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ประเภทโครงการ : คาดการณ์ว่าจะดำเนินธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัย ประเภทโครงการบ้านจัดสรรในรูปแบบทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์
ทำเลที่ตั้งโครงการ : บนถนนโรจนะ-วังน้อย ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาห่างจากตัวเมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 8 กม. และห่างจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 1.5 กม.
พื้นที่โครงการ : ที่ดินขนาด 11-1-27.75 ไร่
พื้นที่ก่อสร้าง : พื้นที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ขนาด 3,143.25 ตร.วา
พื้นที่ส่วนกลาง : พื้นที่ส่วนกลางขนาด 159.75 ตร.วา นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 32 ตร.วา
รวมเนื้อที่จัดจำหน่าย : จำนวน 117 แปลง
รายละเอียดโครงการ : โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใน 4 รูปแบบ
1. ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ขนาด 20 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 50 ตร.ม.
2. ทาวน์เฮาส์สองชั้น ขนาด 20 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม.
3. บ้านแฝดสองชั้น ขนาด 35 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 120 ตร.ม.
4. อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น ขนาด 26.25 ตร.วา พื้นที่ใช้สอย 168 ตร.ม.
ราคาขาย : ราคาขายของบ้านในโครงการ
1. ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ราคา 850,000 บาท
2. ทาวน์เฮาส์สองชั้น ราคา 1,200,000 บาท
3. บ้านแฝดสองชั้น ราคา 1,680,000 บาท
4. อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น ราคา 3,250,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : ระยะเวลาประมาณ 24 เดือน
มูลค่าโครงการทั้งสิ้น : 179,236,500 ล้านบาท
มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น : 152,607,535 ล้านบาท
โครงสร้างของเงินลงทุน : โครงการมีโครงสร้างของเงินทุน ดังนี้คือ
1. เงินทุนจดทะเบียน 21,000,000 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืมธนาคาร 80,800,000 ล้านบาท
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก : พนักงานบริษัทที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และในพื้นที่อื่น ๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรอง : ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทำงานหรือมีที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงเจ้าของธุรกิจ/กิจการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปทางการเงิน : จากการศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ พบว่า โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการลงทุนโดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 16.0 %อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ROE) เท่ากับ 77.77 %และมีอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนโครงการ (BCR) มีค่าเท่ากับ 1.64และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 13,526,851 บาท และมีผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 41.08 %

DOWNLOAD