โดย  วิรชัย โรยนรินทร์, สว่าง ชาติทอง, ศิลปชัย เพิ่มพูน

ปี     2554

Abstract

บทความนี้กล่าวเกี่ยวกับผลสรุปงานวิจัยทางด้านนวัตกรรม กังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่มากที่สุด ทำให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมต่อความเร็วลมในประเทศไทย ที่ มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ที่ 4-5 เมตรต่อวินาที กังหันลมผลิตไฟฟ้านี้ใช้ เสาร่วมกันแต่มีชุดใบกังหันลม 2 ชุด และชุดใบกังหันลมแต่ละชุด มี กำลังการผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 1กิโลวัตต์ กังหันลมชนิดนี้สามารถหมุน รับลมได้ทุกทิศทาง และมีกำ ลังการผลิตได้สูงสุดที่ 2 กิโลวัตต์ที่ ความเร็วลมเพียง 7 เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นความเร็วลมที่ต่ำมากในการ ออกแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า กังหันลมต้นแบบนี้สามารถผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยวันละ 4 หน่วยไฟฟ้าประจุเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานใน บ้านตัวอย่างทีมีทั้งภาระไฟฟ้าทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสไฟฟ้า กระแสสลับ โดยกังหันลมชนิดนี้สามารถสร้างประสิทธิภาการทำงาน ของระบบได้สูงสุดประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ในสภาพความเร็วลมต่ำ ทั่วไป

DOWNLOAD : กังหันลมผลิตไฟฟ้าชนิด2 ชุดโรเตอร์บนเสาเดี่ยวขนาด 2 กิโลวัตต์