Energy Saving Result of Electric Water Boat Development to Compare with using Diesel Engine

โดย ธีระพล เหมือนขาว

ปี     2554

Abstract

บทความนี้นำเสนอการเปรียบเทียบผลการประหยัดพลังงานระหว่างเรือรดน้ำไฟฟ้าและเรือรดน้ำที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เรือรดน้ำไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเรือที่ทำจากสแตนเลส แบตเตอรี่ ปั๊มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งถูกใช้เป็นตัวขับปั๊มน้ำและควบคุมทิศทางของเรือ กล่องควบคุม รีโมตและเซ็นเซอร์อัลตราโซนิค สำหรับการทำงานของเรือรดน้ำ มีการทำงาน 2 โหมด คือ การควบคุมระยะไกลและการควบคุมแบบอัตโนมัติ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเรือรดไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ขนาด 2.5 H.P ประหยัดพลังงานมากกว่า เรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาด 18 HP และ 7 HP (ประมาณ 50%) ที่ระยะเดียวกันและปริมาณน้ำที่เท่ากัน

DOWNLOAD : Energy Saving Result of Electric Water Boat Development to Compare with using Diesel Engine