Autoclave control system

โดย กริชดา โพธิ์ใส, ภูชนะ หวายฤทธิ์ และ อานนท์ มีชื่อ

ปี 2555

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุมหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ (AUTO CLAVE CONTROL SYSTEM)โดยมีเครื่องต้นแบบคือหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (AUTO CLAVE) ยี่ห้อ SHENAN รุ่น LDZX-K ซึ่งเป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้แรงดันไอน้ำที่ได้จากการต้ม ให้มีระบบบริหารทำงานโดยอัตโนมัติ โดยเครื่องที่ได้จากการพัฒนาสามารถตั้งเวลาการฆ่าเชื้อได้สูงสุด 90 นาที มีการตั้งอุณหภูมิการฆ่าเชื้อได้ทุก 1 นาที สามารถแสดงสถานการณ์ทำงานในแต่ละสถานะในรูปแบบของกราฟเทียบกับเวลาออกทางหน้าจอ ARM 9 และเครื่องดังกล่าวมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เช่น แรงดันเกิน และสามารถหยุดการทำงานได้ในกรณีฉุกเฉิน

ผลที่ได้จากการออกแบบ คือ ได้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (AUTO CLAVE) ที่มีการทำงานโดยอัตโนมัติและสามารถแสดงสถานะการทำงานในรูปแบบของกราฟออกทางหน้าจอ ARM 9 อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในองค์กรที่ใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (AUTO CLAVE) และได้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (AUTO CLAVE) ที่ตรงตามความต้องการของ บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด

Download : Autoclave control system