The Interior Architecture Design Amari Coral Beach Phuket

โดย กิติญา ดีจรัส

ปี 2553

บทคัดย่อ

ภูเก็ตได้รับฉายาว่าเป็น ไข่มุกแห่งอันดามัน เกาะสวยงามแห่งนี้มีชายหาดสีขาวบริสุทธิ์ น้ำทะเลสีเขียวมรกต และ ต้นปาล์มที่แกว่งไกวไปตามกระแสลมพัด เกาะภูเก็ตเป็นสถานที่ซึ่งดึงดูดใจผู้ที่มีใจรักการผจญภัย และการพักผ่อน มานานแสนนาน เนื่องจากเป็นแหล่งดำน้ำแบบสคิวบา ไดฟ์วิง (scuba diving) และ สน็อกเคอริง (snorkeling) ที่ดีที่สุดในอ่าวไทย และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกด้วย

เครือโรงแรมอมารี เป็นหนึ่งในเครือโรงแรมช้นนำของไทย มีโรงแรมในเครือกระจายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย อมารีคอรัลบีชรีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งอยู่สุดหาดป่าตอง บนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 170 ไร่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างดียิ่ง ปัจจุบันอมารีคอรัลบีชรีสอร์ท สร้างขึ้นมาเป็นเวลานาน ทำให้มีสภาพรูปแบบการตกแต่งที่เสื่อมโทรมลงไม่สามารถตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และยังไม่สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของโรงแรมเครือ อมารีได้ดีเท่าที่ควร อีกทั้ง ธุรกิจประเภทโรงแรมในหาดป่าตองมีการเจริญเติบโตอย่างมาก มีการแข่งันทางธรุกิจสูง ทำให้ อมารีคอรัลบีชรีสอร์ท มีศักยภาพทางการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมที่ลดลง

ดังนั้น อมารีคอรัลบีชรีสอร์ท ภูเก็ต จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงโครงการ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเครือ อมารีให้มีความเด่นชัด สามารถตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นโรงแรมเครืออมารี และถ่ายทอดความเป็นไทยอันดีผ่านทางรูปแบบการตกแต่งโครงการและรูปแบบการบริการสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแลชาวต่างชาติที่มาพักผ่อนในหาดป่าตองและต้องการความเงียบสงบและสามารถชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่สวยงามของหาดป่าตอง ให้จ.ภูเก็ตเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสืบไป

Download : โครงการปรับปรุงออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน อมารี คอรัล บีช ภูเก็ต