The Interior Architectural Design Baanchuengkao Resort Spa

โดย พจนาถ รุ่งแจ้ง

ปี 2553

บทคัดย่อ

โครงการบ้านเชิงเขา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระนอง เนื่องด้วยจังหวัดเป็นจังหวัดเล็กๆ ทางภาคใต้ตอนบน และเป็นจังหวัดที่มีองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวครบ สมบูรณ์และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นน้ำพุที่บริสุทธิ์และมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอบดับ 1 ของประเทศ เนื่องจากไม่มีการเจือปนของกำมะถัน สามารถทานได้เลย อีกทั้งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นรีสอร์ทที่เน้นบริการด้านสปาเป็นหลัก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพ

Download : โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในบ้านเชิงเขารีสอร์ท สปา จังหวัดระนอง