การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลคติกจากน้ำย่อยแป้งโดย Enterococcus faecalis TISTR 379 และ Leuconostoc mesenteroides TISTR 053

Study on Optimal Con […]

การศึกษาการผลิตกรดแลคติกแบบกะซ้ำจากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมกลูโคสโดยใช้เซลล์

Study  on Lactic Aci […]