การพัฒนาและการศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในการบีบอัดน้ำมันออกจากเมล็ดสะเดา ด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยว

A Development of nee […]