การพยากรณ์ปริมาณวัสดุคงคลังตามแนวคิดระบบการผลิตแบบพอเหมาะกรณีศึกษาบริษัทไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง

The Inventory Foreca […]