การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบอัดจุกคอร์กขวดระบบกึ่งอัตโนมัติ

Design and construct […]