ประสิทธิผลของการทำงานระบบงาน 3BB Contact center: กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน)

Work effectiveness o […]