การบริหารเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมการผลิตแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝั่งในประเทศไทย

The Strategic Manage […]