การเตรียมพอลิ(เมทิลเมทาคริเลต-โค-ไดไวนิลเบนซีน) แคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอยและมินิอิมัลชัน

Preparation of poly( […]

การเตรียมอนุภาคโคพอลิเมอร์ของสไตรีนและกรดอิทาคอนิคด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบอิมัลชัน

Preparation of Copol […]