การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการขึ้นรูปที่มีผลต่อสมบัติความต้านทานการสึกหรอของ UHMWPE จากการขึ้้นรูปด้วยกรรมวิธีอัดรีดขึ้นรูปด้วยแกนอัด

The influence of for […]