การเปรียบเทียบวิธีการประมาณฟังก์ชันความเสี่ยงที่กำกับการแจกแจงแบบอินเวอร์สเกาส์เซียน

A  Comparison of Thr […]