การประดิษฐ์อุปกรณ์รองรับกล้อง (Skater Mini) เพื่อรองรับกล้องมุมต่ำ

The invention of Ska […]