การออกแบบและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยการระบายความร้อนด้วยน้ำชนิดแบบเปลือกและท่อ

Design  and  Efficie […]