การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการผลิตสำหรับเบาะนั่งรถยนต์โดยเทคนิคลำดับการปฏิบัติงานของเมนาร์ด

Production analysis […]

การพัฒนาการทำแบบตัดเสื้อผ้าสตรีด้วยหลักกายวิภาคศาสตร์

The Development of W […]