วัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยจากมูลม้าและมูลช้าง

Composite materials […]

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพผสมเส้นใยธรรมชาติ

Development of cosme […]

การใช้น้ำยางธรรมชาติและเส้นใยธรรมชาติพัฒนาคุณสมบัติของอิฐดินดิบเพื่องานวัสดุก่อสร้างเชิงอนุรักษ์พลังงาน

Using the Natural Ru […]