วัสดุเชิงประกอบจากเส้นใยจากมูลม้าและมูลช้าง

Composite materials […]

วัสดุคอมโพสิตพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยไมโครเซลลูโลสจากกากทะลายปาล์มที่เตรียมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล

Polybutylene succina […]