การศึกษาชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือและสารเคลือบผิวที่มีผลต่อแม่พิมพ์ปั๊ม เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 2 บาท

Study of tool steel […]