ปัจจัยด้านการบริการหลังการขายที่มีผลต่อการเลือกใช้ครั้งต่อไปของระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติยี่ห้อซีเมนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร

After-Sales Service […]