โดย ภาณุ  ประทุมนพรัตน์, ธนา  แหมวงษา และ สุวรรณา  ประทีป ณ ถลาง

ปี 2547

บทคัดย่อ (Abstract)

Automatic Guided Vehicles (AGVs)

 

 

โครงการวิจัยพัฒนาออกแบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาประกอบสำหรับจัดแสดงนิทรรศการ และเพื่อออกแบบเครื่องอุปกรณ์สำหรับตัดแสดงนิทรรศการ โดยได้ออกแบบและสร้างชุดประกอบบูธแบบฝากั้นน้ำหนักเบา 16 ห้องชุด ประกอบบูธแบบฝากั้นนี้ เป็นชุดประกอบที่มีน้ำหนักเบาทำจากแผ่น พี.วี.ซี. สีขาวเข้ากรอกอลูมิเนียม ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายง่าย บูธหนึ่งห้องกินเนื้อที่ 3m x 3m ชุดประกอบบูธแบบโครงถักเป็นโครงสร้างที่ทำจากการนำเหล็กกล่องขนาด 1/2 นิ้ว มาถักเป็นลวดลายแต่ละชิ้นต่อถึงกันด้วยข้อเดี่ยวง่ายๆ และมีข้อดีคือ น้ำหนักเบา ใช้คนเพียงสองคนก็สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ชุดประกอบจอภาพยนตร์เป็นโครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว แยกเป็น 5 ส่วนย่อย กรุด้วยแผ่น Aluminum composite แต่ละชิ้น ต่อถึงกันด้วยสลักและแป้นเกลียวง่ายๆ เมื่อนำจอผ้ามาขึงในกรอบก็จะได้จอฉายภาพยนตร์ขนาด2.25 m x 3m โดยตัวโครงสร้างมีความสูง 4m ชุดประกอบเวลานำเสนอสร้างจากเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว แล้วกรุด้วยแผ่น Aluminum composite สามารถแยกถอดประกอบได้เป็นส่วนๆ ง่ายต่อการประกอบและขนย้าย สามารถติดตั้งจอพลาสม่าเพื่อการนำเสนองานต่างๆ พื้นเวทีปูด้วยแผ่นยางลายพื้นเหรียญ ทนทาน ทำความสะอาดง่าย ชุดประกอบกำแพงกระจกโครงสร้างทำจากเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว กรุด้วยแผ่น Aluminum composite ภายในกรอบบนและล่างมีรางอลูมิเนียมสามร่องสำหรับยึดกระจกติดอยู่ ทำหน้าที่ให้กระจกห้าบานเลื่อนไปมาเพื่อสลับลวดลายที่พึงประสงค์ โต๊ะนิทรรศการทำจากเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว ประกอบด้วย 4 ส่วน สามารถพับเก็บได้ ขนย้ายง่ายและรวดเร็ว น้ำหนักเบา ทนทาน และ โต๊ะพับอเนกประสงค์ซึ่งใช้เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว เป็นโครงสร้างที่สามารถพับเก็บได้ง่าย แข็งแรง ทนทาน สวยงาม เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว สามารถวางของแสดงได้ชุดประกอบต้นแบบต่างๆ นี้ เป็นโครงสร้างต้นแบบที่สามารถนำไปใช้จัดนิทรรศการแสดงงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำหนักเบา ถอดประกอบและเคลื่อนย้ายง่าย สะดวกรวดเร็ว จัดได้หลายรูปแบบ ทำความสะอาดง่ายและเก็บรักษาได้นานและมีรายละเอียดพร้อมที่จะผลิต ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที

 

 

Download