การพัฒนาเอนแคปซูเลตน้ำมันสกัดรกจันทน์เทศด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย

Development of Encap […]

ผลของไม้มะเกลือ พะยอม และเคี่ยม ต่อจุลินทรีย์ในน้ำตาลโตนดด้วยเทคนิคเมตาจีโนมิกส์

Effects of Ebony (Di […]

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรกจันทน์เทศโดยใช้น้ำมันบริโภคและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำสลัด

Feasibility Study of […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมซุปทดแทนมื้ออาหารเช้า

Product Development […]

การพัฒนาเครื่องดื่มผงชงพร้อมดื่มจากน้ำซาวข้าวไรซ์เบอรี่

Development of Insta […]

การศึกษาปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในแป้งกล้วยเพื่อทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์คุกกี้เพื่อสุขภาพ

A Study of Potassium […]

การประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการรอดชีวิตของโพรไบโอติก ที่ผ่านการตรึงเซลล์ด้วยวิธีการทำแห้งแบบโฟมแมทของน้ำผักผลไม้อัดเม็ด

Evaluation of Physic […]

คุณสมบัติของสารสกัด และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากมะรุมต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน

Property of Extracts […]

ผลของสารสกัดหยาบจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและสารเคลือบผิวอัลจิเนทต่อคุณภาพของผลมะนาวหลังการเก็บเกี่ยว

Effects of Crude Ext […]

ประสิทธิภาพการใช้ชันโรงขนเงิน (Tetragonula Pagdeni) ในการผสมเกสรเมล่อนในสภาพโรงเรือน

Efficiency of stingl […]

ผลของ BA ร่วมกับ NAA และการฉายรังสีแกมมาที่มีต่อฟิโลเดนดรอน เชอร์รี่เรด ในสภาพปลอดเชื้อ

Effects of BA and NA […]

อิทธิพลของการปลูกพืชร่วมระหว่างข้าวโพดหวานลูกผสมและถั่วเขียวผลผลิตสูงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ ต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและค่าการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

Effects of intercrop […]

ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมด้วงหมัดผักและการศึกษาการผลิต การใช้ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ในจังหวัดปทุมธานี

Efficacy of Wood Vin […]