การผลิตเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสจากผักบุ้งทะเล เพื่อใช้ในการบำบัดนำเสียที่มีสารประกอบฟีนอล

Production of Peroxi […]

การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังด้วยแมงกานีสซีโอไลต์

Ammonia Nitrogen Rem […]

ลักษณะความเสียหาย และระบบสำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นของเสาไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย

Characteristics of D […]

การศึกษาทางการยศาสตร์เพื่อปรับปรุงการทำงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลโตนด กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

The Study of Ergonom […]

การลดสัดส่วนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้การออกแบบการทดลองกรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องซักผ้า

Defect Reduction in […]

การดำเนินการครอสโอเวอร์ที่ช่วยปรับสมดุลภาระงานในการขั้นวิธีทางพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางพนักงานสายการบิน

A Workload-Balance C […]

การวิเคราะห์และออกแบบระบบการขนส่งโลหิตในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกรณีศึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Analysis and Design […]

การประยุกต์ใช้เทคนิคศูนย์ถ่วงจากน้ำหนักความเสี่ยงในการวิเคราะห์สถานที่จอดพาหนะสำหรับปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

Application of Cente […]