การพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดตะกั่วในเนื้อสัตว์

Development of a Pap […]

การพัฒนาสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ

Development of Antim […]

ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโต ชนิดและปริมาณสาระสำคัญในข้าวสายพันธุ์ไทย

Effects of Gamma Irr […]

การพัฒนาชุดทดสอบคาร์บาริลแบบตลับสำหรับตรวจหาปริมาณคาร์บาริลที่ตกค้างในผัก

Development of a Car […]

องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส และฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดใบหนานเฉาเหว่ย (Vernonia amygdalina Delile)

Chemical Components, […]

การตัดสินใจการกลับบิตด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องในระบบการบันทึกเชิงแม่เหล็ก

Bit Flipping Decisio […]

การทำนายค่าสัญญาณอ่านกลับด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่องในระบบการบันทึกข้อมูลแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย

The Readback Signal […]

นวัตกรรมพอลิเมอร์แคปซูลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากพอลิแอลแลคติกแอซิด

Innovative Eco-Frien […]

การพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโนเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนเบนซิลแอลกอฮอล์เป็นเบนซัลดีไฮด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Development of Nanos […]

การพัฒนาเซลล์ต้นแบบเคมีไฟฟ้าสำหรับกำจัดเชื้อจุลินทรีย์

The Development of a […]

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากลูกยอและแมลง

Biological activitie […]

การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ไอโซโทปทอเรียมในดิน

Development of analy […]

โฟโตแคตาไลติกไมโครแคปซูลที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย

Reusable photocataly […]