การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการเต้าหู้ไข่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมเส้นผักโดยใช้เทคนิคโมเลกุลเพื่อผู้สูงอายุ

Nutrition improvemen […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โมเสกธรรมชาติจากเปลือกฝักมะรุมเพื่องานประดิษฐ์

Development of Natur […]

ผลของเอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลสต่อการสกัดน้ำซังขนุน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป

Effects of pectinase […]

การพัฒนาเสื้อชั้นในสำหรับผู้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก

The Brassiere Develo […]

การย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกประดู่บนผ้าไหมอีรี่สำหรับการป้องกันรังสียูวี

Natural dyeing from […]

โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Behavioral Health De […]

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกากสาโทและการพัฒนาเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูผสมน้ำเชื่อมข้าว

Optimal condition fo […]