ความคาดหวังของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ศิริพร  เจริญศรี […]

ผลกระทบของการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Impacts of Onlin […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรดข้าวสังข์หยดรสมัสมั่น

Development of massa […]

การพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ไลโคปีนสูงจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว

Development of high […]

การลอกกาวไหมอีรี่ด้วยสารสะลายด่างเพื่อการผลิตเส้นด้ายพิเศษ

Degumming of ERI sil […]

การปรับปรุงสมบัติซินไบโอติกในโยเกิร์ตโดยเยลลี่แก่นตะวัน

Improvement of synbi […]

การประยุกต์ใช้สีธรรมชาติจากดินแดงสำหรับการพิมพ์สกรีนบนผ้าฝ้าย

Application of Natur […]

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นด้ายจากพอลิแลคติกแอซิด ผสมเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมัน

Feasibility Study of […]

โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยวัตถุดิบธรรมชาติของชุมชนกระแชง

โครงการ การพัฒนาผลิต […]

ผลของอุณหภูมิต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในไข่ผำแห้งและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

Effect of temperatur […]

การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบฟิล์มลามิเนตสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

The development of r […]