ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Expectation and Sati […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสเลียนแบบรสมะม่วงน้ำดอกไม้

Product development […]

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการเต้าหู้ไข่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมเส้นผักโดยใช้เทคนิคโมเลกุลเพื่อผู้สูงอายุ

Nutrition improvemen […]

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โมเสกธรรมชาติจากเปลือกฝักมะรุมเพื่องานประดิษฐ์

Development of Natur […]

การรับรู้การประชาสัมพันธ์แผนงบประมาณของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perception of the Bu […]

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ณฐอร กรีฬา ปี 25 […]

ผลของเอนไซม์เพคติเนสและเซลลูเลสต่อการสกัดน้ำซังขนุน เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัป

Effects of pectinase […]

การพัฒนาเสื้อชั้นในสำหรับผู้ทำศัลยกรรมเสริมหน้าอก

The Brassiere Develo […]

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สัญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาผ้า สำหรับนักศึกษารายวิชาเทคโนโลยีการซัก อบ รีด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Teaching Document on […]