เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงความถี่สูง 500 kV200 kHz

โดย บุญยัง ปลั่งกลาง

ปี (2551)

Download