ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่อการยับยั้งเชื่อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่

โดย การันต์ ชีพนุรัตน์

ปี     2549

DOWNLOAD : ฤทธิ์ของสารสกัดข่าต่อการยับยั้งเชื่อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่