โดย ปุณิกา ภูวรรณตระกูล และเจริญ เจริญชัย
ปี 2548

Download : การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อการผลิตสาโทระดับอุตสาหกรรม ประจำปีที่ 2 (2548) (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)