By วุฒิพล จันทร์สระคู, ธนกฤต โยธาทูล, ประยูร จันทองอ่อน, กลวัชร ทิมินกุล และ พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.284-288

Abstract

การผลิตปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันยังเป็นปัญหาการไม่มีตลาดรับซื้อรองรับ มีเพียงพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเพื่อส่งต่อยังโรงงานสกัดน้ำมันที่ จ.ชลบุรี เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มบางส่วนเลือกที่จะไม่ตัดปาล์มขายเพราะว่าไม่คุ้มทุน บางพื้นที่มีความพยายามในด้านการแปรรูปโดยการสกัดน้ำมันปาล์มดิบหรือเพื่อผลิตไบโอดีเซล แต่ก็มีต้นทุนการผลิตที่สูงซึ่งไม่เหมาะกับเทคโนโลยีที่เกษตรกรรายย่อยจะสามารถกระทำได้ การแยกผลปาล์มออกจากทะลายก่อนที่จะนำไปแปรรูปต่อไป สำหรับเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรใช้ในการลดค่าขนส่ง เพิ่มราคาจำหน่ายผลปาล์ม และสำหรับโรงงานสกัดน้ำมันขนาดเล็กที่ต้องแยกผลปาล์มออกจากทะลายก่อนที่จะสกัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องปลิดผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มน้ำมันที่ปลูกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเครื่องต้นแบบมีส่วนประกอบหลักคือ ถังเหล็กทรงกระบอกหนา 3 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร ความสูง 120 เซนติเมตร ภายในถังจะมีซี่แยกทำจากเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 มิลลิเมตร ติดอยู่โดยรอบ สามารถปรับความยาวซี่แยกได้ถังยึดติดกับโครงเครื่อง ส่วนฐานหมุนเป็นแบบกรวยปากตัด และหมุนขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ สลับทิศทางหมุนได้ ทำงานโดยเหวี่ยงทะลายปาล์มกลิ้งกระแทกกับซี่แยกผลปาล์มจะถูกซี่แยกปลิดออกจากทะลายร่วงหล่นลงช่องระหว่างถังกับฐานหมุนเหวี่ยงลงสู่รางรองรับ ตะแกรงโยก และคัดแยกทำความสะอาดด้วยพัดลมเป่าสิ่งเจือปนออกไปส่วนก้านทะลายเปล่าจะถูกหมุนเหวี่ยงออกทางช่องเปิดด้านข้างของถัง ผลการทดสอบกับทะลายปาล์มน้ำมันสดหลังการเก็บเกี่ยวและแยกกองทิ้งไว้ในร่มเป็นเวลา 1, 3 และ 5 วัน ที่ความยาวซี่แยก 4, 5 และ 6 เซนติเมตร ความเร็วรอบของฐานหมุนเหวี่ยง 70, 85 และ 100 รอบ/นาที ที่อัตราการป้อนทะลายปาล์มน้ำมันจำนวน 3-4 ทะลายต่อครั้ง ผลการทดสอบพบว่า ที่ความยาวซี่แยก 5 เซนติเมตร ความเร็วรอบ 85 รอบ/นาที มีความสามารถในการทำงาน 1.0-1.3 ตัน/ชั่วโมง ประสิทธิภาพการแยกผลปาล์มออกจากทะลายได้ 93-97% สำหรับทะลายปาล์มสดที่กองทิ้งไว้ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป โดยเครื่องที่พัฒนามีศักยภาพต่อการขยายผลในเชิงการค้าในการแยกผลร่วงสำหรับการสกัดน้ำมันปาล์มดิบของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้

Download: การทดสอบและพัฒนาเครื่องปลิดผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ