Basic windows application management with kinect technology

โดย สุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ และ ชัชรินทร์ งามบุญฤทธิ์

ปี 2556

บทคัดย่อ

การจัดการวินโดว์แอพพลิเคชั่นพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีไคเนค ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรด้วยมนุษย์ (HMI) และศึกษาการใช้ไคเนค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถในการจับการเคลื่อนไหวท่าทางของมนุษย์

โปรแกรมที่สร้างจะสามารถจับลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวและเสียงของผู้ใช้ครั้งละ1 คน และเมื่อได้ภาพจะสามารถนำไปเทียบกับข้อมูลที่มีแล้วทำการจัดการวินโดว์แอพพลิเคชั่นได้

โดยผู้ใช้จะเข้าใจในการควบคุมเครื่องจักรด้วยมนุษย์ (HMI) และเป็นการศึกษาการใช้เทคโนโลยีไคเนค อีกทั้งยังสามารถใช้ควบคุมวินโดว์แอพพลิเคชั่นพื้นฐานได้อีกด้วย

Download : Basic windows application management with kinect technology