Funny block game controlled by kinect

โดย ปรมินทร์ คำแผลง, สุกฤษฏิ์ แสงดี และ สัญห์ชัย ตุลยาพิชิตโชค

ปี 2556

บทคัดย่อ

เกม มัลติมีเดีย และสื่อบันเทิงต่างๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งเกมคอมพิวเตอร์ และเกมคอนโซล เป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย โดยเกมส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ควบคุมแบบเก่า เช่น แป้นพิมพ์และเมาส์ หรือ จอยสติก ในปัจจุบันอุปกรณ์ควบคุมเกมรูปแบบใหม่มีการพัฒนาขึ้นมามากมาย โดยเราให้ความสนใจกับอุปกรณ์ที่เรียกว่า “คิเน็กต์” ซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนของวงการเกมโดยเป็นอุปกรณ์ควบคุมเกมตัวแรกที่ใช้ร่างกายทุกส่วนของผู้เล่นในการบังคับ โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องถือหรือติดอุปกรณ์ใดๆ ที่ร่างกาย ใช้เพียงการทำท่าทางเพื่อควบคุมเท่านั้นหรือจะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้ เพื่อเป็นการศึกษาอุปกรณ์นี้จึงได้จัดทำโครงงาน “เกมบล็อกมหาสนุกควบคุมด้วยคิเน็กต์” เพื่อสร้างความสนุก ความบันเทิงกับผู้เล่นในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้อุปกรณ์คิเน็กต์ในการเล่นเกม

Download : Funny block game controlled by kinect