โดย ชลธิชา ศรีอุบล

ปี 2562


คำนำ

การวิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยประจำปี พ.ศ.2561 ผู้วิเคราะห์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ โดยศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยทั้งประเภททั่วไปและประเภทธุรกิจที่มีกำหนดออกเผยแพร่จำหน่ายเป็นรายวันในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมด 15 ชื่อฉบับ คือ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา โพสต์ทูเดย์ มติชน สยามกีฬา สยามรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ และสยามธุรกิจ โดยพิจารณายอดการพิมพ์ จากwww.iqnewsclip.com กฤตภาคข่าวออนไลน์

ผู้วิเคราะห์ต้องการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เกี่ยวกับปริมาณพื้นที่ข่าว ประเภทข่าว รวมทั้งการระบุแหล่งข่าวที่ปรากฏในข่าว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่านมา อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ซึ่งคาดว่าการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยอื่นในการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในด้านงานข่าว และการส่งข่าวทางสื่อมวลชน และเป็นกรอบในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านงานข่าว หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

Downloadวิเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561