โดย พงศกร สุขแสงแก้ว

ปี 2566


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานและช่วยสอนรายวิชาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์และการเลือกใช้เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินงานและช่วยสอน11ปฏิบัติการ ได้แก่ การติดตั้งแผ่นทางเดิน การติดตั้งพื้นผิวบล็อกคอนกรีต การก่อสร้างพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย การก่อสร้างพื้นผิวทรายล้าง-หินขัด การก่อสร้างพื้นผิวคอนกรีต (ขัดหยาบ-ขัดมัน) การก่อสร้างพื้นผิวไม้ระแนง (ไม้จริง-ไม้เทียม) การก่อสร้างติดตั้งงานกระเบื้อง การทำสีบนพื้นผิววัสดุ (สีย้อมคอนกรีต/สีลายหินอ่อน/สีหินเทียม)การทำไม้เทียม การทำก้อนหินเทียม และการทำประติมากรรมจำลอง ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์


Download: คู่มือปฏิบัติงาน การดำเนินงานและช่วยสอนรายวิชาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์และการเลือกใช้