การขยายพันธุ์สละด้วยวิธีแยกหน่อโดยกระตุ้นด้วยสารละลายเบนซิลอะดินีนและกรดแนฟทาลีนอะซิติก

Salacca Sucker Separ […]