การพัฒนากระเป๋าสตรีจากเศษผ้าเดนิมที่เหลือจากการตัดในโรงงานงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่มห่มไทย

The development of w […]