การออกแบบระบบควบคุมแบบปรับตัวได้ เพื่อใช้ในการควบคุมแขนกลCRS A255 แบบ 3 แกนให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด

Adaptive control des […]