การหาโครงข่ายเส้นเลือกบนจอประสาทตาในดวงตาทารกด้วยเทคนิคการคำนวณจุดกลางภาพ

Extraction of Skelet […]