การดัดแปลงเอลิเมนต์ผิวโค้งเก้าระดับชั้นความเสรีเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณสนามไฟฟ้า

The Modification or […]