การประเมินศักยภาพการนำความร้อนทิ้งมาใช้ในการอบกากอ้อยในโรงงานน้ำตาล

Potential Assessment […]