การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร

คู่มือปฏิบัติงาน: กา […]