การศึกษาอิทธิพลของโลหะแผ่นผสมในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก

The Influence of the […]

อิทธิพลในการลากขึ้นรูปลึกแผ่นดินเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกระบวนการไฮดรอไดนามิก

Infuence of the stai […]