คุณสมบัติของสารสกัด และโปรตีนไฮโดรไลเซทจากมะรุมต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน

Property of Extracts […]

การศึกษาปริมาณและคุณสมบัติของน้ำมันสบู่ดำจากวิธีการสกัดสบู่ดำที่แตกต่างกัน

โดย ชนากานต์ อาษาสุจ […]