การศึกษาปริมาณและคุณสมบัติของน้ำมันสบู่ดำจากวิธีการสกัดสบู่ดำที่แตกต่างกัน

โดย ชนากานต์ อาษาสุจ […]