การวิเคราะห์ประสิทธิภาพรอบการทางานสูงสุดของใบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 20 กิโลวัตต์

โดย สว่าง ชาติทอง, ว […]