กลไกการจัดกิจกรรมออมทรัพย์และการจัดการธุรกิจของชุมชนเพื่อลดหนี้ภาคครัวเรือน

โดย กุสุมา ดำพิทักษ์ […]