การเชื่อมซ่อมผิวลูกโรลเลอร์ในรถเกี่ยวและนวดข้าวด้วยการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์

Welding repair of ro […]