การสร้างชั้นผิวเคลือบอะลูมิเนียมผสมบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม

Aluminum alloy cladd […]

การศึกษาตัวแปรการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติของรอยต่อท่อต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304L/AISI316

Influence Study of G […]